rozprawka zadziornego sługi ze szlachetnym panem

 • jest w nas wszystko, Szlachetny Panie
 • powiadają, Sługo, że zgromadziliśmy wielkie bogactwa pod ziemią, ale nie wiemy,
  jak je stamtąd wydobyć...
 • to raczej problem tego, że zniknęły nam sprzed oczu na tak długi czas, że
  zapomnieliśmy o ich istnieniu, Panie
 • nie przypominam sobie, bym je kiedykolwiek widział
 • nie jest moim celem sprzeciwiać się Twoim Słowom, Panie, ale będąc dziećmi
  mieliśmy skrzydła i umieliśmy latać, każdy z nas
 • nigdy nie wzniosłem się ponad ziemię, Sługo, opowiadasz brednie
 • żyjąc wśród olbrzymów, którzy zasłaniali niebo, zbyt ciężkich, aby bez pomocy
  unieść głowę ponad wysokość ramion, nie dane nam było spróbować, choć nieliczni i
  tak wspinali się na drzewa i bez strachu skakali do wody
 • takie zabawy zawsze mnie dziwiły, zupełnie zbyteczna brawura

   

 • kiedyś pewien mędrzec rzekł, że największą brawurą jest przechodzić życie z
  zamkniętymi oczami
 • ja mam otwarte, Sługo!
 • każdy z nas ma otwarte, Panie, do wewnątrz i patrzy w lustra i widzi wciąż to
  samo;
 • hm, mówisz dzisiaj jak potłuczony, Sługo; a ja chciałbym wiedzieć, gdzie są te
  ukryte bogactwa, których tak wiele rzekomo mamy
 • ponoć do ich odkrycia nie trzeba kilofów, łopat czy mozolnej pracy, Panie
 • zdaje mi się, Sługo, że masz głowę pełną farmazonów, któreś wypatrzył w
  zakurzonych księgach
 • jest w nas wszystko, Szlachetny Panie; i te księgi, i ten kurz, całe zgromadzone przez wieki doświadczenia,
 • w nas niby, Sługo? jakoś tego nie widzę, nie widzę klucza do tych bogactw, a skoro nie widzę, powątpiewam w ich istnienie
 •