W spółce

Projekt oczekujący na realizację bądź konstruktywne poprawki.

Ideą przyświecającą temu pomysłowi, było stworzenie miejsca w sieci, gdzie spotkają się i będą w stanie określić ramy współpracy trzy grupy ludzi:
inwestorzy, specjaliści i pomysłodawcy. Platforma udostępniona dla ich użytku miała umożliwić

  • pomoc w tworzeniu biznesplanu i wyłapywanie takich projektów na biznes, które rokują nadzieję na sukces finansowy;
  • rekrutację specjalistów i pracowników (z perspektywy inwestora i pomysłodawcy), uzyskanie zatrudnienia (z perspektywy specjalisty);
  • zdobywanie inwestowania na projekt ( z perspektywy pomysłodawcy), szukanie atrakcyjnych metod inwestowania.

Sama idea projektu nie jest specjalnie oryginalna, natomiast pewne elementy projektu mogłyby zostać uznane za innowacyjne i konkurencyjne wobec podobnych przedsięwzięć

w społce - strona główna
  • w społce - strona główna
  • w społce - zasady
  • w społce - lista projektów
  • w społce - grupa robocza
  • w społce - podgląd profilu
  • w społce - podgląd projektu