Media pod kontrolą

Media to czwarta władza. Niektórzy twierdzą, że pierwsza. Kto ma kontrolę nad mediami, ten rządzi świadomością.

Projekt media pod kontrolą jest trójwymiarowy.

Z jednej strony chodzi o uświadomienie stopnia manipulacji informacją.

Z drugiej o wyedukowanie w kwestii, czym jest manipulacja i propaganda.

W końcu trzeci wymiar: porównywanie informacji dostępnych przez różne kanały mediów oraz uzupełnianie powszechnie dostępnych informacji o nowe elementy i nowe informacje.

Projekt w fazie prototypu.

media pod kontrolą - uzupełnianie świata informacji
  • media pod kontrolą - uzupełnianie świata informacji
  • media pod kontrolą - przykłady manipulacji
  • media pod kontrolą - edukacja w zakresie form manipulacji medialnej