Czujni

Zawody polityka i urzędnika państwowego cechują się swoistym brakiem odpowiedzialności za popełniane omyłki.

O ile korzystne dla wyborcy posunięcia bywają nagradzane wzrostem popularności, te niekorzystne częstokroć giną w mrokach niepamięci, dobrotliwie usypianej przez media.

Projetk czujni to próba przeciwdziałania temu zjawisku, które właściwie nie ma dobrych stron, a same złe.

Czujni to serwis gromadzący informacje o politykach i urzędnikach państwowych, a także o instytucjach państwowych.

Poprzez kontrolę wypowiedzi oraz decyzji polityków, użytkownicy mają możliwość porównania jakości pracy swoich wybrańców, a przez to uzyskują narzędzie nacisku na ich posunięcia. Być może nie tylko przed wyborami.

Projekt oczekujący na inwestora i chętnych do jego współtworzenia.

czujni - puls obywatelski
  • czujni - puls obywatelski
  • czujni - profil instytucji
  • czujni - profil polityka
  • czujni - wybrani przez naród
  • czujni - ważne wydarzenia